Sólový program

Dan Dlouhý vystupuje též sólově s několika programy, tvořenými skladbami předních českých i zahraničních autorů včetně jeho vlastních, kde se uplatní m.j. i jeho speciální hodební nástroje na pomezí výtvarného umění

Duo KONVERGENCE

11cb.JPG (16786 bytes)39.JPG (19428 bytes)

vytvořil Dan Dlouhý jako komornější a divadelnější verzi souboru DAMA DAMA. Ani zde není důležitý výběr skladeb a jejich řazení jen z hlediska hudebních kvalit a parametrů, ale i z hlediska jejich výrazu a sémantického poselství, aby osou celého programu byly peripetie hudebního a výrazového sbližování - konvergence obou zcela výrazově odlišných protagonistů dua.
K tomu soubor využívá nejen značných technických dispozic obou hráčů, daných jejich akademickým hudebním vzděláním, ale i soudobé hudební techniky (elektronické hudební nástroje, half playback), řadu speciálních nástrojů Dana Dlouhého a divadelních prvků (líčení, masek, kostýmů, světel atd.) ve spolupráci s absolventy scénografie JAMU - K. Bláhovou a M. Popelkou.
Duo KONVERGENCE vystoupilo s úspěchem v řadě evropských zemí, mj. v Německu, Polsku, Rakousku, Nizozemí. V rámci festivalu Expozice nové hudby v Brně v r. 1994 uvedlo Planetární oratorium Adam a Eva. Repertoár dua KONVERGENCE tvoří řada skladeb, napsaných speciálně pro něj předními českými autory a Danem Dlouhým.

07cb.JPG (16752 bytes)34.JPG (22110 bytes)

Výběr ze skladeb Dana Dlouhého

SKLADBY PRO INSTRUMENTÁLNÍ KOMORNÍ SOUBORY

09.JPG (19831 bytes)
Claves, pro pět hráčů na bicí nástroje, (1987); 00:07:00, ČR, TV, CD Pehy, PY 00052 AAD CD 209.00
ADAI, pro klavír a tři hráče na bicí nástroje (společný projekt s Adamem Kubíčkem a Ivo Medkem), (1987); 00:10:00, HR, ČR, TV, CD Pehy, PY 00052 AAD CD 209.00
Probouzení, pro bicí sólo, (1990); 00:16:00, HR, CD Pehy, PY 00052 AAD CD 209.00
Axis Axis (Sen Bubo Buba a Marmota Marmoty), pro čtyři hráče na bicí nástroje (společný projekt se Ctiborem Bártkem, Adamem Kubíčkem a Martinem Opršálem), (1990); 00:07:00, ČR, TV, CD Pehy, PY 00052 AAD 209.00
Noční invence, pro bicí sólo, (1991); 00:14:00
Nejistoty, pro čtyři hráče na bicí nástroje, (1992); 00:16:00, TV, CD Wolf Production, WORE 96 0003 - 2 (kompozice oceněna v soutěži Generace 1995)
Ke hvězdám blíž, pro kytaru, harmoniku a dva hráče na bicí nástroje, (1993); 00:09:00, TV, CD Wolf Production
Hyperrytmy, pro čtyři hráče na bicí nástroje (společný projekt se Ctiborem Bártkem, Adamem Kubíčkem a Martinem Opršálem), (1993); 00:12:00, TV, CD Wolf Production
Polární noc, pro bicí sólo, (1993); 00:09:00
Kvartet pro klávesy a smyčce, klavír, cembalo, syntetizér a vibrafon, (1994); 00:13:00, CD Wolf Production
Setkání, pro citeru, housle a exotické bicí nástroje (dva hráči), (1994); 00:09:00, ČR, TV, CD Wolf Production
XI - 24, pro čtyři hráče na bicí nástroje, (1994); 00:09:00
Aëria, pro citeru a bicí nástroje (jeden hráč), (1994); 00:08:00
Kvartet pro pět fléten, (1994); 00:08:00
Caprichos, pro housle a bicí nástroje (společný projekt s Petrem Grahamem), (1995); 00:05:00, CD Wolf Production
Levitace, pro marimbu a violu, (1995); 00:08:00
Zhmotňování, pro klavír, (1995); 00:08:00
Esoterický mikrokoncert pro elektrofonické housle, syntetizér (dva hráči), vibrafon, marimbu a violoncello, (1996); 00:09:00, CD Wolf Production
Konflikt, pro dva fagoty a cink, (1996); 00:08:00
Pátý element, pro amplifikované smučcové kvarteto, tři hráče na syntetizér, tři hráče na bicí nástroje, smapler, theremin a mgf. pás, (1999), 00:15:35, CD Wolf production, WORE 990014-2
Turbulence, (2001), 00:10:42, CD
12.JPG (22450 bytes)
ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY

In medias res pro orchestr, (1997); 00:15:00, n JAMU
Mezisvětí, (2002), 00:17:29, CD 2000 FORZA

VOKÁLNÍ SKLADBY

Manipulace, pro smíšený sbor, (1994); 00:12:00

ELEKTROAKUSTICKÉ SKLADBY

Konvergence, (1998), 00:06:08, TV, CD Wolf Production, WORE 99OO14-2
Divergence, (1997), 00:04:36, TV, CD Wolf Production, WORE 970006-2
Sublimace, (1999), 00:08:03, TV, CD Wolf Production, WORE 9900014-2
Labyrint geometrie, (2000), 00:19:05
Aleph, (2002), 00:10:16
Surrealistický objekt, (2002), 00:07:30, CD 2000 FORZA

REALIZACE ROZSÁHLEJŠÍCH PROJEKTŮ

Světy bez hranic I (společný audiovizuální multimediální projekt s Ivo Medkem), (1993); 01:05:00
Adam a Eva - Planetární oratorium (společný audiovizuální multimediální projekt s Ivo Medkem, Aloisem S. Piňosem, Zbyňkem Matějů, Jiřím Kollertem a Danielem Forró), (1994); 01:00:00
Vlnoplochy - kontakty mezi plochami, vesmíry, mikro-, makro- a mega - světy a lidskou psychikou, pro sedm hráčů na speciálně vytvořené bicí nástroje, velké zvukové instalace, syntetizéry a pás, multimediální audiovizuální projekt, (1995); 01:10:00, ČR, TV, CD Wolf Production 1997
Údolí lidí (společný projekt s Adamem Kubíčkem a Milanem Popelkou), (1998); 01:30:00, TV, CD DAMA DAMA Production 1999
Svět DAMA DAMA, (2000); výstava nástrojů Dana Dlouhého v Brněnském DOMĚ UMĚNÍ

VYSVĚTLIVKY

CD - nahrávka na kompaktním disku
ČR - Český rozhlas
HR - Hessische Rundfunk
JAMU - Janáčkova akademie múzických umění Brno
TV - Česká televize (ČST, ČT, Cabel Plus, TV Nova)
n - notový materiál

08cb.JPG (70588 bytes)

 

Některé experimentální hudební nástroje Dana Dlouhého